Інформація щодо відсутності в ПАТ ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО документів, розміщення інформації про які передбачено на сторінці в мережі інтернет

Інформація щодо відсутності в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ЄВРАЗ – ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» (надалі – ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» та/або Товариство) документів, розміщення інформації про які передбачено на сторінці в мережі інтернет розділом IX Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 р., в редакції рішення № 1713 від 16.12.2014 р. 

1. Засновницький (установчий) договір не укладався. 
2. Положення про філії та представництва Товариства не затверджувались через відсутність філій та представництв.
 3. Висновки аудитора Товариства не складалися, оскільки відповідна посада акудитора не вводилась. 
4. Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії відсутні – з моменту набрання чинності Рішення НКЦПФР № 1713 від 16.12.2014 р. рішення про приватне розміщення акцій Товариства не приймалось. 
5. Повідомлення про прийняте рішення про припинення Товариства – рішення про припинення загальними зборами акціонерів Товариства не приймалось.
 6. Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів – з моменту набрання чинності Рішення НКЦПФР № 1713 від 16.12.2014 р. рішення про дематеріалізацію цінних паперів Товариства не приймалось.
 7. Звіти управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття – рішення про випуск іпотечних облігацій не приймалось, Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.